Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej

Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej

Z funduszu świadczeń socjalnych mogą być finansowane uroczystości i imprezy kulturalno-oświatowe dla pracowników, emerytów i rencistów uczelni, w tym m.in.:

1. Spotkania emerytów, np. Dzień Seniora, wieczór wigilijny

2. Wycieczki krajowe, wyjazdy weekendowe.

 Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w Sekcji Socjalnej.

 

Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej

Z funduszu świadczeń socjalnych dla pracownika i uprawnionych dzieci pracownika, emerytów i rencistów mogą być dofinansowywane wybrane formy zajęć sportowo-rekreacyjnych, na przykład: bilety i karnety na basen, korty tenisowe, do klubów sportowych, itp.

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu oraz oryginału dokumentu potwierdzającego koszt zajęć, np. faktura, rachunek, dowód wpłaty, w wysokości do kwoty określonej w tabeli dofinansowania na dany rok.

Łączna kwota dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych na każdą osobę uprawnioną nie może przekroczyć maksymalnej miesięcznej kwoty dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych, określonej w tabeli dofinansowania.