Kontakt - kierownicy Działu

 

Dyrektor Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych

Ewa Kaczmarek

(22) 57 20 321, ewa.kaczmarek@wum.edu.pl

 

 

Kierownik Działu Kadr i Płac

Agnieszka Mochocka-Waśko

(22) 57 20 325, agnieszka.mochocka@wum.edu.pl
 

Zastępca Kierownika ds. Kadr

Mariola Ambroziak-Miziarska

(22) 57 20 323, mariola.ambroziak@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika ds. Płac

Beata Czernia-Lewandowska

(22) 57 20 427, beata.czernia@wum.edu.pl


Kierownik Biura Organizacyjnego

Małgorzata Strużycka

(22) 57 20 304, malgorzata.struzycka@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika Biura Organizacyjnego

Elwira Zielińska

(22) 57 20 110, elwira.zielinska@wum.edu.pl