Kontakt - kierownicy Działu

 

Dyrektor Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych

Ewa Kaczmarek

(22) 57 20 321, ewa.kaczmarek@wum.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych

Mariusz Kuliński

(22) 57 20 593, mariusz.kulinski@wum.edu.pl

 

Kierownik Sekcji Kadr

Aleksandra Remiszewska

(22) 57 20 397, aleksandra.remiszewska@wum.edu.pl


Kierownik Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników

Katarzyna Janeczek

(22) 57 20 164, katarzyna.janeczek@wum.edu.plKierownik Działu Płac

Beata Czernia-Lewandowska

(22) 57 20 427, beata.czernia@wum.edu.pl

Kierownik Sekcji Płac

Ewa Zaręba

(22) 57 20 378, ewa.zareba@wum.edu.pl


Kierownik Sekcji Umów Cywilnoprawnych

Katarzyna Wareluk

(22) 57 20 454, katarzyna.wareluk@wum.edu.pl


Kierownik Sekcji Socjalnej

Małgorzata Kubik

(22) 57 20 305, malgorzata.kubik@wum.edu.pl