Ocena pracy nauczycieli akademickich - zasady obowiązujące w 2017 r.

Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie pracy na podstawie art. 132 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz par. 82 i 83 Statutu WUM, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 9 do Statutu WUM.