Sprawy płacowe nauczycieli akademickich


Renata Małysz

(22) 57 20 425, renata.malysz@wum.edu.pl
 

Iwona Maciągowska 

(22) 57 20 425, iwona.maciagowska@wum.edu.pl
 

Bożena Szewczyk

(22) 57 20 470, bozena.szewczyk@wum.edu.pl
 

Adam Różanek

(22) 57 20 470, adam.rozanek@wum.edu.pl

Joanna Kowalska

(22) 57 20 478, joanna.kowalska@wum.edu.pl