Kontakt - kierownicy Działu

 

Dyrektor Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych

Ewa Kaczmarek

(22) 57 20 321, ewa.kaczmarek@wum.edu.pl

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych

Mariusz Kuliński

(22) 57 20 593, mariusz.kulinski@wum.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Działu Kadr

Aleksandra Remiszewska

(22) 57 20 397, aleksandra.remiszewska@wum.edu.pl


Kierownik Działu Płac

Beata Czernia-Lewandowska

(22) 57 20 427, beata.czernia@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika Działu Płac

Ewa Zaręba

(22) 57 20 378, ewa.zareba@wum.edu.pl


Kierownik Biura Organizacyjnego

Małgorzata Strużycka

(22) 57 20 304, malgorzata.struzycka@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika Biura Organizacyjnego

Elwira Zielińska

(22) 57 20 110, elwira.zielinska@wum.edu.pl