Sprawy kadrowe kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych i profesorów

Teresa Sopeła

(22) 57 20 326, teresa.sopela@wum.edu.pl