Bilety komunikacji miejskiej

Pracownicy, którzy przemieszczają się po terenie Warszawy w celu realizacji obowiązków zawodowych, mogą otrzymać bilety komunikacji miejskiej.

Dystrybucją biletów zajmuje się Dział Kadr i Płac, tel. (0 22) 57 20 350, e-mail: izabella.klimkiewicz@wum.edu.pl

Zasady wydawania biletów jednostkom organizacyjnym określa Zarządzenie Kanclerz nr 50/2016 z 12 lutego 2016r., w sprawie dofinansowania przejazdów w celach służbowych pracownikom Uczelni.