Komisja Socjalna

Komisja Socjalna powoływana jest przez Rektora, na wniosek Kanclerza, na okres kadencji władz Uczelni.

W skład Komisji Socjalnej wchodzi:

1)        po dwóch przedstawicieli wyłonionych przez każdy ze związków zawodowych działających w uczelni,

2)        po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez Kanclerza i każdego z Dziekanów Wydziałów.

Komisja Socjalna zajmuje się:

1)        opiniowaniem planu rzeczowo-finansowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad przyznawania świadczeń oraz rozdziałem środków funduszu na poszczególne cele socjalne,

2)        inicjowaniem różnych form pomocy socjalnej dla pracowników,

3)        opiniowaniem wniosków osób uprawnionych w sprawach związanych z przyznawaniem świadczeń socjalnych we wszystkich formach, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym,

4)        opiniowaniem odwołań dotyczących negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego.

4.        Sekretarzem Komisji Socjalnej jest pracownik Sekcji Socjalnej.

Poniżej znajdziecie Państwo aktualny skład Komisji Socjalnej, powołanej przez Jego Magnificencję Rektora WUM: 

Zarządzenie Rektora WUM nr 91/2016 z dnia 3 listopada 2016 r., w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję 2016-2020