Zasady wyrażania zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego. Zasady informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego.

Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, wymaga zgody Rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy.

Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym Rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

Zasady wykonywania pracy w dodatkowym miejscu pracy oraz zasady prowadzenia działalnosci gospodarczej przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej określa art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz uchwała Senatu WUM nr 79/2011 z 24.10.2011r., zaktualizowana w drodze uchwały Senatu nr 85/2014 z dnia 27.10.2014r.

 

Poniżej mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami obowiązującymi w tym zakresie w naszej Uczelni oraz pobrać formularze wniosków.

 

Wniosek o wyrażanie zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego (pdf) (wersja do edycji)

 Wzór powiadomienia przez nauczyciela akademickiego o prowadzeniu działalności gospodarczej (pdf) (wersja do edycji)