Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa dział VI Kodeksu pracy oraz rozdział IV Regulaminu pracy.

 

Szczegółowe unormowania dotyczące zasad rejestrowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 149/2017 z dnia 29.12.2017 r.

A oto wzory formularzy stanowiących załączniki do tej instrukcji:

Wykaz jednostek zobowiązanych do stosowania systemu RCP
[pobierz PDF]

Wymiar czasu pracy w 2017 r.

I kwartał       II kwartał       III kwartał       IV kwartał

Wymiar czasu pracy w 2018 r.

I kwartał       II kwartał       III kwartał       IV kwartał