Sprawy płacowe nauczycieli akademickich


Renata Małysz

(22) 57 20 425, renata.malysz@wum.edu.pl
 

Małgorzata Chojnacka 

(22) 57 20 334, malgorzata.chojnacka@wum.edu.pl
 

Bożena Szewczyk

(22) 57 20 470, bozena.szewczyk@wum.edu.pl
 

Katarzyna Parol

(22) 57 20 470, katarzyna.parol@wum.edu.pl

Joanna Kowalska

(22) 57 20 478, joanna.kowalska@wum.edu.pl