Analizy, statystyki, planowanie, monitorowanie funduszy

Michał Sykłowski

(22) 57 20 350, michal.syklowski@wum.edu.pl


Monika Czwarno

(22) 57 20 198, monika.czwarno@wum.edu.pl


Koordynacja i wdrożenie programu SIMPLE.ERP w zakresie Kadr:

Aleksandra Remiszewska

(22) 57 20 397, aleksandra.remiszewska@wum.edu.pl