Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjnych, sekretariatów i obsługi


I Wydział Lekarski

 

Mariola Ambroziak- Miziarska - koordynator ds. kadrowych I Wydziału Lekarskiego

(22) 57 20 323, mariola.ambroziak@wum.edu.pl
 

Luiza Włodarkiewicz

(22) 57 20 392, luiza.wlodarkiewicz@wum.edu.pl
 

Monika Arendaruk

(22) 57 20 393, monika.arendaruk@wum.edu.pl
 

Iwona Skarżyńska 

(22) 57 20 582, iwona.skarzynska@wum.edu.pl
 

Hanna Strześniewska

(22) 57 20 404, hanna.strzesniewska@wum.edu.pl
 

 Ilona Łeszczyńska

(22) 57 20 547, ilona.leszczynska@wum.edu.pl


II Wydział Lekarski

Iwona Cieślikowska - koordynator ds. kadrowych II Wydziału Lekarskiego

(22) 57 20 396, iwona.cieslikowska@wum.edu.pl   

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Luiza Włodarkiewicz - koordynator ds. kadrowych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

(22) 57 20 392, luiza.wlodarkiewicz@wum.edu.plWydział Farmaceutyczny

Monika Arendaruk - koordynator ds. kadrowych Wydziału Farmaceutycznego

(22) 57 20 393, monika.arendaruk@wum.edu.plWydział Nauki o Zdrowiu

Hanna Strześniewska - koordynator ds. kadr Wydziału Nauki o Zdrowiu

(22) 57 20 404, hanna.strzesniewska@wum.edu.pl Jednostki ogólnouczelniane


S1 Studium Języków Obcych, S2 Studium Medycyny Katastrof, S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, BIBG Biblioteka Główna, RMHM Muzeum Historii Medycyny WUM
 

Luiza Włodarkiewicz

(22) 57 20 392, luiza.wlodarkiewicz@wum.edu.pl RW1 Studium Medycyny Molekularnej


Teresa Sopeła

(22) 57 20 326, teresa.sopela@wum.edu.pl