Sprawy kadrowe rezydentów

 
Aleksandra Charzyńska-Stasiuk

(22) 57 20 324, aleksandra.charzynska-stasiuk@wum.edu.pl