Bilety komunikacji miejskiej

Pracownicy, którzy przemieszczają się po terenie Warszawy w celu realizacji obowiązków zawodowych, mogą otrzymać bilety komunikacji miejskiej.

Dystrybucją biletów zajmuje się wyznaczony pracownik Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych: 
tel. (0 22) 57 20 594, e-mail: magdalena.mullen@wum.edu.pl

Zasady wydawania biletów jednostkom organizacyjnym określa Zarządzenie Rektora nr 20/2020 z 22 stycznia 2020 r., w sprawie dofinansowania przejazdów w celach służbowych pracownikom Uczelni.