Ocena pracy

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym obowiązuje powszechny, okresowy i klarowny system oceny pracy.

Powszechność oznacza, że ocenie podlegają wszyscy pracownicy Uczelni. Okres oceny uzależniony jest od zajmowanego stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia. Klarowność opiera się na jasnych zasadach oceny, dostępnych dla wszystkich pracowników.

W Uczelni obowiązują odrębne unormowania dotyczące oceny pracy nauczycieli akademickich i odrębne unormowania dotyczące oceny pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

System oceny pracy nauczycieli akademickich uległ zmianie od 1 stycznia 2016 r. 

Klikając na wybrany link (poniżej) mogą Państwo znaleźć zasady oceny nauczycieli akademickich obowiązujące do końca 2015r. oraz zasady oceny nauczycieli akademickich, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.