Zasady użytkowania prywatnych samochodów dla celów służbowych

Zasady ustalania oraz zwrotu kosztów używania dla celów służbowych pojazdów pracowników określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

W naszej Uczelni te kwestie reguluje zarządzenie nr 208/2020 Rektora WUM z dnia 6 października 2020 r. w sprawie procedury zwrotu kosztów używania samochodów niebędących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celach służbowych

Poniżej znajdziecie Państwo obowiązujące formularze, stanowiące załączniki do tego Zarządzenia: