Zasady użytkowania prywatnych samochodów dla celów służbowych

Zasady ustalania oraz zwrotu kosztów używania dla celów służbowych pojazdów pracowników określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 

W naszej Uczelni te kwestie reguluje  Zarządzenie Rektora nr 68/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: procedury zwrotu kosztów używania samochodów nie będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celach służbowych

 

Poniżej znajdziecie Państwo obowiązujące formularze, stanowiące załączniki do tego Zarządzenia: