Urlopy pracowników

Nauczyciele akademiccy

Nauczycielom akademickimi przysługują następujące rodzaje urlopów (po spełnienie warunków do ich uzyskania):

 1. urlop wypoczynkowy - płatny
 2. urlop dla celów naukowych - płatny
 3. urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej - płatny
 4. urlop dla celów naukowych - bezpłatny
 5. urlop dla poratowania zdrowia - płatny

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi przysługuje urlop wypoczynkowy (po spełnieniu warunków do uzyskania tego urlopu). 

 

Pracownikom z obydwu grup przysługują urlopy związane z rodzicielstwem i wychowaniem dzieci:

 1. urlop macierzyński - kobietom i mężczyznom
 2. dodatkowy urlop macierzyński - kobietom i mężczyznom
 3. urlop rodzicielski - kobietom i mężczyznom
 4. urlop ojcowski - mężczyznom
 5. urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 6. dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 7. urlop wychowawczy
 8. zwolnienie od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14