Kontakt - sprawy kadrowe

Informacje zawarte na tej stronie umożliwiają łatwe nawiązanie bezpośredniego
kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego z pracownikiem działu zajmującym się wybranym obszarem zagadnień kadrowych lub socjalnych. 

 

Proszę wybrać interesujący Państwa zakres spraw:

Sprawy kadrowe kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych i profesorów

Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich

Sprawy kadrowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Sprawy kadrowe rezydentów

Konkursy, rekrutacja, szkolenia, ocena pracowników

Analizy, statystyki, planowanie, monitorowanie funduszy