Sprawy kadrowe rezydentów

 
Monika Wojciechowska

(22) 57 20 395, monika.wojciechowska1@wum.edu.pl