Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjnych, sekretariatów i obsługi


I Wydział Lekarski

 

Ilona Łeszczyńska koordynator ds. kadrowych I Wydziału Lekarskiego

(22) 57 20 547, ilona.leszczynska@wum.edu.pl 

 

Luiza Włodarkiewicz

(22) 57 20 392, luiza.wlodarkiewicz@wum.edu.pl
 

Monika Arendaruk

(22) 57 20 393, monika.arendaruk@wum.edu.pl
 

Iwona Skarżyńska 

(22) 57 20 582, iwona.skarzynska@wum.edu.pl
 

Hanna Strześniewska

(22) 57 20 404, hanna.strzesniewska@wum.edu.pl
 


II Wydział Lekarski

Iwona Cieślikowska - koordynator ds. kadrowych II Wydziału Lekarskiego

(22) 57 20 396, iwona.cieslikowska@wum.edu.pl   

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Luiza Włodarkiewicz - koordynator ds. kadrowych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

(22) 57 20 392, luiza.wlodarkiewicz@wum.edu.plWydział Farmaceutyczny

Monika Arendaruk - koordynator ds. kadrowych Wydziału Farmaceutycznego

(22) 57 20 393, monika.arendaruk@wum.edu.plWydział Nauki o Zdrowiu

Hanna Strześniewska - koordynator ds. kadr Wydziału Nauki o Zdrowiu

(22) 57 20 404, hanna.strzesniewska@wum.edu.pl Jednostki ogólnouczelniane


S1 Studium Języków Obcych, S2 Studium Medycyny Katastrof, S3 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, RMHM Muzeum Historii Medycyny WUM
 

Luiza Włodarkiewicz

(22) 57 20 392, luiza.wlodarkiewicz@wum.edu.pl 


BIBG Biblioteka Główna


Urszula Polech

(22) 57 20 374, urszula.polech@wum.edu.pl


RW1 Studium Medycyny Molekularnej


Teresa Sopeła

(22) 57 20 326, teresa.sopela@wum.edu.pl