Kontakt - sprawy płacowe

Informacje zawarte na tej stronie umożliwiają łatwe nawiązanie bezpośredniego 
kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego z pracownikiem działu zajmującym się wybranym obszarem zagadnień kadrowych lub socjalnych. 

 

Proszę wybrać interesujący Państwa zakres spraw:

Sprawy płacowe nauczycieli akademickich

Sprawy płacowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Umowy cywilno-prawne

Sprawy ZUS