Dofinansowanie opłat za żłobki i przedszkola

Dofinansowanie do opłat  za żłobki i przedszkola przysługuje pracownikom, których dochód na jednego członka rodziny mieści się w trzech najniższych grupach dochodowych określonych w tabeli dofinansowania na dany rok kalendarzowy.

Osoba ubiegająca się o takie dofinansowanie składa  wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesiony koszt, (np. faktura, rachunek, dowód wpłaty).

Kwota dofinansowania do opłat za żłobki i przedszkola określona jest corocznie przez Komisję Socjalną i zatwierdzana przez Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych. 

W 2017 r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi 230 zł miesięcznie.