Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nagrody Prezesa Rady Ministrów są przyznawane za:

  • wyróżnione rozprawy doktorskie,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • osiągnięcia naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy,
  • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Zasady i tryb przyznawania tych nagród określa:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011r.